คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด

กีฬาสีและงานเมาลิดประจำปี 2550

    ในวันที่ 25-29 กรกฎาคม ทางโรงเรียนแสงธรรมวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีและงานเมาลิดประจำปี 2550 โดยมี พันเอก.ถกลเกียรติ นวลยง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจเพชราวุธ เป็นประธานในพิธี

คลิคเพื่อชมภาพทั้งหมด วันแม่แห่งชาติปี 2550

    ในวันที่ 12 สิงหาคม ทางโรงเรียนแสงธรรมวิทยาได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด สุขสันติ์ วันอีดีลฟิตรี 2007

    ในวันรายอที่ผ่านมาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเยี่ยมบายออย่างไม่ขาดสาย

คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด  ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน(ยสร.)ได้เข้าประกวดโครงการเด็กไทยทำได้ และได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอำเภอ ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ในวันที่ 22 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา...
คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด  มหกรรมวิชาการเทิดไท้ 80 พรรษามหาราชันย

ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2551 ทางโรงเรียนได้จัดมหกรรมวิชาการทั้งศาสนาและสามัญโดยมี ผอ.สพท.นธ.2 นายนิพัฒน์ มณี เป็นประธานเปิดงาน..

คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด อบรมเชิงปฏิบัติการ                                                                                                                                                  

ระหว่างวันที่ 9- 26 มีนาคม 2551 ทางโรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยมี ดร.อามัดไญนี เป็นวิทยากร

คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด ปัจฉิมนิเทศและมอบวุติบัตร                                                                                                                                       

วันที่ 30 - 31 มีนาคม 2551 ผู้รับใบอณุญาตได้ปัจฉิมนิเทศและมอบวุติบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้น ม.3 ม.6 และซานาวีย์ปีที่ 4

คลิกเพื่อชมภาพทั้งหมด อบรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร                                                                                                                             

 วันที่ 6-17 เมษายน 2551 ทางโรงเรียนได้จัดอบรมภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นซานาวีที่มีความสนใจโดยมีอุสตาซและอุสตาซะห์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

 กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                                                                                                                                       

 วันที 29 มิถุนายน 2551 โรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมหลักสูตรในโรงเรียนของรัฐและเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2 โดยมีนายนิพัฒน์ มณี เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน                              

        วันที่  14 กรกฎาคม 2551 สภานักเรียนและคณาจารย์ ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนดรุณศาสน์และโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จังหวัดปัตตานี เพื่อกระชับสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียน

โครงการเด็กไทยทำได้ 

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนที่ร่วมโครงการได้ร่วมประกวดนำเสนอผลงานฯ และทำให้สามารถคว้ารางวัลรองอันดับ1

สัปดาห์วันเมาลิดและกีฬาสี

     ระหว่างวันที่  27-31 กรกฏาคม 2551 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเมาลิดและกีฬาสีประจำปี โดยมี พ.ต.อ. ปราบพาล มีมงคล ผู้กำกับการ สภ.สุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการ Big Cleaning Day 

  ในวันที่ 7 สิงหาคม 2551 โรงเรียนได้จัดโครงการทำความสะอาดเนื่องในวันครบรอบ76 พรรษา มหาราชินี

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง(MOU)

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาได้เข้าตรวจประเมินโรงเรียนแสงธรรมว่าได้ผ่านเกณท์การประเมินหรือไม่

มอบทุนการศึกษา

พ.ต.อ. ปราบพาล มีมงคล ผู้กำกับการ สภ.สุไหงโก-ลก มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์จำนวน 10 ทุน

สุขสันต์ฮารีรายออีดีลฟิตรี 2008

ท่านผู้รับใบอนุญาตเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนและคณาจารย์รวมทั้งชาวบ้านเนื่องในวันรายออีดีลฟิตรีอย่างรื่นเริงสนุกสนาน

 รวมใจต้านภัยเอดส์

ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร) และ กรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานรณรงค์รวมใจต้านภัยเอดส์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงโกลก

ร่วมบริจากโลหิต

นักเรียนโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจากโลหิตในวันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ณ.โรงเรียนมัธยมสุไหงโกลก

Next = >