ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้รับใบอนุญาต

วันที่ 30 มิถุนายน 2552 นายมาหามะฮิลมี ดาโอะ ผู้รับใบอนุญาตได้จัดเลี้ยงต้อนรับเจ้าสาวโดยมีแขกผู้มีเกียรติมาแสดงความยินดีในงานครั้งนี้

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมโรงเรียน 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2552 นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมและรณรงค์การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 โรงเรียนได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนของรัฐและเอกชนสังกัด สพท.นธ. เขต 2

มหกรรมกีฬาสีและเมาลิดประจำปี 2552

ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม โรงเรียนได้จัดมหกรรมกีฬาสีและเมาลิดซึ่งมีกิจกรรมภาคเวทีสองวันและกิจกรรมภาคสนามสามวัน

 โครงการศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปี 52

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2552 อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องได้จัดโครงการศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

Selamat Hari Raya Aidil-Fitri 1430 H

Maaf maafan sesama insan ,  ngunjung mengunjungi terus di amal

เยือนมหาลัยอิสลามในประเทศมาเลเซีย

คณะครูอาจารย์และนักเรียนได้จัดทัศนศึกษาไปยัง KIAS รัฐกลันตัน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและมหาลัย

Big cleaning Day

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2552 ตรงกับวันปีใหม่ของศาสนาอิสลาม ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หรือทำความสะอาดภายในโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครอง

วันที่ 10-12 มกราคม 2553 โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 และชั้น ม.6 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาต่อและปรึกษาหารือในบางประเด็น

โครงการขับร้องอนาซีดสานสัมพันธ์สู่ชุมชนครั้งที่ 3

วันที่ 27- 28 มกราคม 2553 โรงเรียนระดับประถมศึกษามาร่วมเข้าแข่งขันจำนวน 58 โรง

ผบ.ฉก มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ประเมินภายนอกรอบสอง

ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2553บริษัทวิจัยการประเมินได้มาประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2553

ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2553 โรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 และจะเปิดรับสมัครรอบสองในวันที่ 12 เมษายน 2553

ปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร

ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2553 นักเรียนชั้นซานาวีย์ปีที่3 นักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ได้รับการปฐมนิเทศ และรับประกาศนียบัตรจากผู้บริหารโรงเรียน

เข้าค่ายเตรียมความพร้อม

ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2553 โรงเรียนได้จัดค่ายเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.1

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

ระหว่างวันที่ 4 - 5 พ.ค 2553 โรงเรียนได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2553

โครงการ อ.ย.น้อย ภาคใต้ปี 53

อ.ย. น้อยโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ณ.โรงเรียนเทศบาลท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา เมื่อวันที่ 18 มิ.ย 2553

 ألف مبروك للمدير المعهد وآله

รูปภาพ محمد إحساني

ต้อนรับสมาชิกใหม่

งานเลี้ยงอากีกะห์ลูกชายคนแรกของผู้รับใบอนุญาต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง

การแข่งขันการขับร้องอนาซีด 4 จังหวัด ภาคใต้ งาน มอ.วิชาการ 53 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฏาคม 53

ชมรม อย.น้อย ดีเด่น ปีการศึกษา 53

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย 53

กีฬาสีและงานเมาลิดประจำปี 2553ในวันที่ 24-28 กรกฎาคม ทางโรงเรียนแสงธรรมวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีและงานเมาลิดประจำปี 2553

Next = >