อนาซีดสานสัมพันธ์

 ริ่มแล้ววันนี้(29-30 มกราคม 56)โดยผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดของวันแรก 25 โรงและวันที่2 20 โรงด้วยกัน...