โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 ที่หมู่บ้านบาโงซรายอ  หมู่ที่ 1 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  โดยมีนายหะยียะโกะ  ดาโอะ เป็นเจ้าของและเป็นโต๊ะครู ซึ่งได้ทำการสอนเฉพาะภาควิชาศาสนาอิสลาม ในรูปแบบของปอเนาะ  ใช้ชื่อว่า "ปอเนาะฎาวอียะตุลอิสลามมียะห์” ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ 85/2513 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2513 และได้ทำการสอนนักเรียนชายหญิงจำนวน 38 คน อ่านต่อ

 E-mail :  webmaster@saengtham.com

12/02/14 ตารางสอบประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2 read more

31/03/13
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / 2556 read more

19/02/13 แผนผังห้องสอบภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2555  read more

มอบทุนเรียนดี วันที่ 11ธันวาคม 2556 ณ.ห้องประชุมอันนูร ทางโรงเรียนได้มอบทุนแก่นักเรียนทั้งหมด 200 ทุน ทุนละ 1000 บาท

ภาพอื่นๆ

ปิดกองลูกเสือ มื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 56 นายมุฮยีดิน ดาโอะ ผู้อำนวยกองลูกเสือโรงเรียนแสงธรรมวิทยาได้ทำพิธีปิดกองลูกเสือประจำปีการศึกษา 2555 ณ.โรงเรียนแสงธรรมวิทยา...ภาพอื่นๆ

อบรมลูกเสือรุ่น 2 (BTC) .ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2556 ณ.ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่

ภาพอื่นๆ

 

พิธีเปิดอาคารใหม่ (B6) มื่อวันที่ 31 มกราคม 56 ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารใหม่ ในงานโรงเรียนได้เชิญกลุ่มอนาซีดจากมาเลเซีย(Hijjaz) มาให้ความเรื่นเริงแก่คณะครูนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ...ภาพอื่นๆ
Copyright Saengtham School
Design by Abu.adwaa.
Home | Saengtham E-learning | เวปเพื่อนบ้าน | E-mailE-Gallery